Ostatnie Projekty:
- Remont pomieszczeń w Sądzie Rejonowym w Augustowie
- Remont pomieszczeń biurowych i ciągów komunikacyjnych w budyku MNiSW w Warszawie
- Opiniowanie projektów wstepnych i wykonawczych dla C.H. PARK OUTLET w Szczecinie
- Projekt Prywatnej Przychodni Lekarskiej NZOZ w Łodzi
- Projekt prywatnych gabinetów lekarskich w Łodzi
 
Projekty wnętrz:
 
Copyright ©2016 B5 / architecture&design, All Rights Reserved.